دروس امتحانی گرایش های روانشناسی در آزمون دکتری پزشکی اعلام شد
  خبر

دروس امتحانی گرایش های روانشناسی در آزمون دکتری پزشکی اعلام شد

  خبر

دروس امتحانی برای داوطلبان آزمون ورودی مقطع دکتری تخصصی (Ph.D) گروه علوم پزشکی در رشته های روانشناسی بالینی، روانشناسی نظامی و مشاوره توانبخشی اعلام شد. به گزارش خبرنگار مهر، مرکز سنجش آموزش پزشکی مواد امتحانی رشته های روانشناسی بالینی، روانشناسی نظامی و مشاوره توانبخشی برای داوطلبان آزمون ورودی مقطع دکتری تخصصی (Ph.D) گروه علوم پزشکی را... ادامه مطلب ...