در تالیف کتب درسی مافیا وجود دارد
  خبر

در تالیف کتب درسی مافیا وجود دارد

  خبر

 ایسنا نوشت: درحالی که معاون وزیر رفاه با استناد به بررسی‌های کارشناسی صورت گرفته در خصوص تغییرات کتب درسی در ایران معتقد است «پشت سر این امر منافع عظیمی خوابیده و بیزینس چند ده هزار میلیاردی در بخش خصوصی ایجاد کرده است»؛ معاون وزیر آموزش و پرورش در مقام پاسخگویی برآمده و این اظهارات را... ادامه مطلب ...