آزمون پیش کارورزی الکترونیک(میان دوره)
  رویداد

آزمون پیش کارورزی الکترونیک(میان دوره)

  رویداد

تاریخ برگزاری آزمون پیش کارورزی الکترونیک(میان دوره) در دو نوبت صبح و بعد از ظهر 11 آبان 96 است.برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی مراجعه کنید.  ادامه مطلب ...