برنامه زمانی آزمون کارشناسی ارشد سال 1396
  رویداد

برنامه زمانی آزمون کارشناسی ارشد سال 1396

  رویداد

برنامه زمانی آزمون کارشناسی ارشد سال 1396 اعلام شد. زمان ثبت نام از تاریخ از چهارشنبه 1 دی سال 96 تا سه شنبه 7 دی سال 96 است. تاریخ برگزاری آزمون پنج‌شنبه 96/2/7 و جمعه 96/2/8 میباشد.  ادامه مطلب ...