برطرف کردن نقش مخرب کنکور از مسیر خلاقیت دانش آموزان
  خبر

برطرف کردن نقش مخرب کنکور از مسیر خلاقیت دانش آموزان

  خبر

در جلسه 262 کمیسیون علمی و فناوری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی بر برطرف کردن نقش مخرب کنکور از مسیر خلاقیت دانش آموزان تاکید شد. به گزارش ایسنا، در این جلسه گزارشی تحت عنوان «نقش بنگاه‌های زود بازده» در توسعه فرهنگ کارآفرینی ارائه شد. همچنین از اهم موارد مطرح شده در این گزارش می‌توان به... ادامه مطلب ...