دانشگاه ارومیه در طرح آمایش آموزش عالی جزو هشت دانشگاه برتر کشور شد
  رویداد

دانشگاه ارومیه در طرح آمایش آموزش عالی جزو هشت دانشگاه برتر کشور شد

  رویداد

رئیس دانشگاه ارومیه گفت: این دانشگاه در نتایج رتبه بندی طرح آمایش آموزش عالی در موضوع توسعه آموزش، پژوهش و فناوری در سطح ملی جزو دانشگاه های سطح 2 و هشت دانشگاه برتر کشور شناخته شد.  ادامه مطلب ...