توقف صدور مجوز راه‌اندازی پردیس‌ جدید در دانشگاه تهران
  خبر

توقف صدور مجوز راه‌اندازی پردیس‌ جدید در دانشگاه تهران

  خبر

معاون آموزشی دانشگاه تهران از توقف اعطای هرگونه مجوز جدید برای راه اندازی پردیس‌های دانشگاه‌ها و همچنین دانشگاه تهران خبر داد و گفت: براساس قانون برنامه ششم توسعه، پردیس‌هایی که در گذشته مجوز فعالیت داشتند، می‌توانند دانشجو پذیرش کنند. دکتر حسین حسینی در گفت و گو با ایسنا، با اعلام این مطلب، با تاکید بر اینکه... ادامه مطلب ...