پیش دانشگاهی 35 ساعته می‌شود
  خبر

پیش دانشگاهی 35 ساعته می‌شود

  خبر

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با اشاره به افزایش بیش از 450 هزار نفری جمعیت دوره پیش دانشگاهی در سال تحصیلی آتی، گفت: از سال آینده دوره پیش دانشگاهی که تا کنون ۲۴ ساعته بود، ۳۵ ساعته خواهد شد. علی زرافشان در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به استلزامات و چالش‌های استقرار پایه دوازدهم... ادامه مطلب ...

تغییر ساعات پیش دانشگاهی از ۲۴ به ۳۵ ساعت
  خبر

تغییر ساعات پیش دانشگاهی از ۲۴ به ۳۵ ساعت

  خبر

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با اشاره به افزایش بیش از 450 هزار نفری جمعیت دوره پیش دانشگاهی در سال تحصیلی آتی، گفت: از سال آینده دوره پیش دانشگاهی که تا کنون ۲۴ ساعته بود، ۳۵ ساعته خواهد شد. علی زرافشان با اشاره به استلزامات و چالش‌های استقرار پایه دوازدهم در سال تحصیلی... ادامه مطلب ...