استخدام نیروی هوایی ارتش سال ۹۶
  رویداد

استخدام نیروی هوایی ارتش سال ۹۶

  رویداد

نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران جهت تأمین نیروی انسانی خود از بین دارندگان مدرک کارشناسی در رشته های مندرج در جدول زیر به صورت نظامی پیمانی داوطلب مرد می پذیرد . اطلاعات بیشتر در سایت ای استخدام…  ادامه مطلب ...