اسامی قبول شدگان نهایی افسری پیمانی کارمند و بهداشتی نیروی دریایی ارتش
  رویداد

اسامی قبول شدگان نهایی افسری پیمانی کارمند و بهداشتی نیروی دریایی ارتش

  رویداد

شرکت کنندگان در آزمون استخدام نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران ،اسامی قبولین نهایی استخدامی افسری پیمانی ماده ۳۳ و کارمند علمی بهداشتی اعلام شد.  ادامه مطلب ...