بلاگ

مواد آزمون تعیین صلاحیت معماران تجربی مهر ۱۳۹۶


  بلاگ
مواد آزمون تعیین صلاحیت معماران تجربی مهر ۱۳۹۶

• قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرائي آن (۱۳۹۰) و تصويب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هيات وزيران در مورد اصلاح موادي از آئين‌نامه اجرايي قانون (مندرج در همين وب‌سايت) • مبحث اول مقررات ملّی ساختمان (تعاريف) – (۱۳۹۲) •مبحث دوم (نظامات اداري )- (۱۳۸۴) • مبحث سوم (حفاظت ساختمانها در...ادامه مطلب ...