تمدید مهلت انتخاب محل آزمون دانشگاه پیام نور تا ۱۹ آذر ماه
  رویداد

تمدید مهلت انتخاب محل آزمون دانشگاه پیام نور تا ۱۹ آذر ماه

  رویداد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه پیام نور، فرآیند تغییر محل آزمون در ساعت ۲۴، ۱۴ آذر ۹۶ به پایان رسید ولی به منظور مساعدت با دانشجویان متقاضی روزهای ۱۷، ۱۸ و ۱۹ آذر ماه نیز این فرآیند برای آخرین بار تمدید خواهد شد. دانشجویانی که تغییر محل آزمون انجام داده اند جهت اطمینان از...  ادامه مطلب ...