بلاگ

معرفی منابع آزمون سراسری سنجش 97


  بلاگ
معرفی منابع آزمون سراسری سنجش 97

الف ـ دروس عمومي نام درس نام کتاب در سالي ـ واحدي کد کتاب پايه تدريس سال چاپ ملاحظات ۱- زبان و ادبيات فارسي ادبيات فارسي (۲) ۱/۲۲۰ دوم ۹۴ کليه رشته‌ها ادبيات فارسي (۳) ۱/۲۴۹ سوم ۹۵ کليه رشته ­ها غير از علوم انساني زبان و ادبيات فارسي عمومي ۱/۲۸۳ پيش‌دانشگاهي ۹۶ کليه رشته‌ها...ادامه مطلب ...