منابع دروس اختصاصی در آزمون سراسری 97 (انسانی)
  خبر

منابع دروس اختصاصی در آزمون سراسری 97 (انسانی)

  خبر

سوالات دروس عمومی کنکور انسانی به شرح زیر است : 1. ریاضی : منابع معرفی شده توسط سازمان سنجش ریاضی 1 ( 93 ) ، آمار و مدلسازی ( 94 ) ، ریاضی سال سوم ( 95 ) و ریاضی پیش دانشگاهی ( 96 ) می باشند . 2. اقتصاد : منبع معرفی شده توسط سازمان سنجش کتاب اقتصاد... ادامه مطلب ...

منابع دروس اختصاصی در آزمون سراسری 97 (تجربی)
  خبر

منابع دروس اختصاصی در آزمون سراسری 97 (تجربی)

  خبر

به منابع دروس اختصاصی کنکور تجربی 97  اشاره می کنیم . دروس اختصاصی به شرح زیر است : 1. زیست شناسی : منابع معرفی شده توسط سازمان سنجش کتب زیست شناسی و آزمایشگاه 1 ( 94 ) ، زیست شناسی و آزمایشگاه 2 ( 95 ) ، زیست شناسی پیش دانشگاهی ( 96 ) می باشند .... ادامه مطلب ...