بلاگ

مواد آزمون تعیین صلاحیت معماران تجربی مهر ۱۳۹۶


  بلاگ
مواد آزمون تعیین صلاحیت معماران تجربی مهر ۱۳۹۶

• قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرائي آن (۱۳۹۰) و تصويب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هيات وزيران در مورد اصلاح موادي از آئين‌نامه اجرايي قانون (مندرج در همين وب‌سايت) • مبحث اول مقررات ملّی ساختمان (تعاريف) – (۱۳۹۲) •مبحث دوم (نظامات اداري )- (۱۳۸۴) • مبحث سوم (حفاظت ساختمانها در...ادامه مطلب ...

  بلاگ

مواد آزمون ورود به حرفه كاردانهاي فني ساختمان مهر ۱۳۹۶


  بلاگ
مواد آزمون ورود به حرفه كاردانهاي فني ساختمان مهر ۱۳۹۶

رشته شهرسازي (كارداني) • قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرائي آن (۱۳۹۰) و تصويب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هيات وزيران در مورد اصلاح موادي از آئين‌نامه اجرايي قانون (مندرج در همين وب‌سايت) • مبحث اول ( تعاریف )- ( ۱۳۹۲ ) • مبحث دوم ( نظامات اداري )- (۱۳۸۴ )...ادامه مطلب ...

  بلاگ

مواد آزمون ورود به حرفه‌ مهندسان(پايه سه)مهر ۱۳۹۶


  بلاگ
مواد آزمون ورود به حرفه‌ مهندسان(پايه سه)مهر ۱۳۹۶

رشته عمران (محاسبات) • مبحث ششم ( بارهاي وارد بر ساختمان )- (۱۳۹۲) به همراه غلط‌نامه مربوطه (مندرج در همين وب‌سايت) • مبحث هفتم ( پي و پي‌سازي )- (۱۳۹۲) • مبحث هشتم ( طرح و اجراي ساختمان‌هاي با مصالح بنايي)- (۱۳۹۲) • مبحث نهم ( طرح و اجراي ساختمان‌هاي بتن‌آرمه )- ويرايش چهارم، چاپ دوم...ادامه مطلب ...