اعتراض جمعی از دانشجویان دکتری دانشگاه آزاد به شرط چاپ مقاله ISI
  خبر

اعتراض جمعی از دانشجویان دکتری دانشگاه آزاد به شرط چاپ مقاله ISI

  خبر

جمعی از دانشجویان دوره دکتری چند رشته علوم انسانی دانشگاه آزاد به اجرای شرط چاپ مقاله آی اس آی برای فارغ التحصیلی اعتراض کردند. به گزارش خبرنگار مهر، جمعی از دانشجویان دوره دکتری رشته های حسابداری، اقتصاد و مدیریت دانشگاه آزاد با تدوین نامه ای به اجرای شرط چاپ مقاله آی اس آی با ضریب تاثیر برای... ادامه مطلب ...