افزایش 100 درصدی سهمیه فرصت مطالعاتی دانشجویان دانشگاه تهران
  رویداد

افزایش 100 درصدی سهمیه فرصت مطالعاتی دانشجویان دانشگاه تهران

  رویداد

معاون آموزشی دانشگاه تهران از افزایش صددرصدی اعزام دانشجویان دکتری این دانشگاه جهت انجام فرصت مطالعاتی خارج از کشور در سال جاری خبر داد و گفت: تاکنون 200 دانشجو برای فرصت مطالعاتی به خارج از کشور اعزام شدند و این آمار در 6 ماهه دوم امسال تا سقف 500 نفر افزایش می‌یابد. دکتر حسین حسینی...  ادامه مطلب ...