آزمون ویژه انتخاب اعضای جامعه مشاوران رسمی مالیاتی کشور (سال 1396)
  رویداد

آزمون ویژه انتخاب اعضای جامعه مشاوران رسمی مالیاتی کشور (سال 1396)

  رویداد

به اطلاع داوطلبان دومین آزمون ویژه انتخاب اعضای جامعه مشاوران رسمی مالیاتی کشور (سال 1396) می رساند ثبت نام این آزمون از روز سه شنبه 10 بهمن ماه آغاز خواهد شد  ادامه مطلب ...