مسدود کردن درِ اتاق مدیر گروه دانشگاه هنر با آجر!
  خبر

مسدود کردن درِ اتاق مدیر گروه دانشگاه هنر با آجر!

  خبر

روز گذشته دانشجویان رشته مجسمه سازی به دلیل اعتراض به تقسیم شدن کارگاه کارخود و اختصاص بخشی از آن به دانشجویان تئاتر اقدام به مسدود کردن درِ دفتر مدیر گروه مجسمه‌سازی دانشگاه هنر با استفاده از آجر کردند که این کار بازتاب زیادی در شبکه‌های اجتماعی داشت. در این راستا رییس دانشگاه هنر گفت: دانشجویان... ادامه مطلب ...