افزایش ضریب ایمنی مدارک تحصیلی مانند پاسپورت و شناسنامه
  رویداد

افزایش ضریب ایمنی مدارک تحصیلی مانند پاسپورت و شناسنامه

  رویداد

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با اشاره به مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش در راستای افزایش امنیت مدارک تحصیلی از رایزنی‌هایی خبر داد تا چنانچه راهکار جدید ارائه شده در این زمینه مورد تایید قرار بگیرد، ضریب ایمنی مدارک تحصیلی مانند شناسنامه و پاسپورت افزایش می‌یابد.  ادامه مطلب ...