زمان و محل برگزاري آزمون استخدامي عضو قراردادي دانشگاه صنعتي شريف در سال 1396
  خبر

زمان و محل برگزاري آزمون استخدامي عضو قراردادي دانشگاه صنعتي شريف در سال 1396

  خبر

زمان و محل برگزاري آزمون آزمون کليه داوطلبان صبح روز جمعه مورخ 96/10/22 برگزار مي‌گردد و فرآيند برگزاري آزمون از ساعت 8:30 صبح آغاز و درهاي ورود به جلسه امتحان نيم ساعت قبل از شروع فرآيند بسته خواهد شد، لذا كليه داوطلبان مي‌بايست قبل از بسته شدن درهاي ورودي در محل حوزه امتحاني خود حاضر... ادامه مطلب ...