انتخاب محل آزمون جایابی دندانپزشکی دانش آموختگان خارج از کشور
  خبر

انتخاب محل آزمون جایابی دندانپزشکی دانش آموختگان خارج از کشور

  خبر

انتخاب محل آزمون جایابی دندانپزشکی دانش آموختگان خارج از کشور از تاریخ سه شنبه ۱۰ بهمن ۹۶  تا ساعت ٢٤ روز چهارشنبه ۱۱ بهمن فراهم شد. به گزارش ایسنا، داوطلبان شرکت کننده در سی و یکمین دوره آزمون جایابی دندانپزشکی دانش آموختگان خارج از کشور که مجاز به انتخاب محل بوده و در تاریخ مقرر موفق... ادامه مطلب ...