بلاگ

آدرس و محل‌ رفع نقص كارت شركت در آزمون سازمان بازرسی کل کشور سال 96


  بلاگ
آدرس و محل‌ رفع نقص كارت شركت در آزمون سازمان بازرسی کل کشور سال 96

ماينده سازمان سنجش در روز چهارشنبه 96/09/29 صبح از ساعت 8:30 الي 12:00 و بعدازظهر از ساعت 14:00 الي 17:00 در باجه‌ي رفع نقص در دانشكده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سوره واقع در: تهران، خيابان انقلاب، ميدان فردوسي (به سمت ميدان انقلاب)، بن بست شاهرود مستقر خواهد شد. د‍ ـ تذكرهاي‌ مهم‌  1- در زمان حضور در...ادامه مطلب ...