اعلام نتايج آزمون استخدامي اداره كل منابع انساني و رفاه سازمان امور مالياتي کشور مورخ 10/09/1396
  خبر

اعلام نتايج آزمون استخدامي اداره كل منابع انساني و رفاه سازمان امور مالياتي کشور مورخ 10/09/1396

  خبر

بدين وسيله به اطلاع كليه داوطلباني كه در آزمون استخدامي مورخ 96/09/10 نيروهاي قراردادي شاغل در سازمان امور مالياتي كشورنمره حدنصاب را كسب نموده اند، مي رساند: باتوجه به اينكه اعلام نتيجه براساس خوداظهاري داوطلبين (در بخش اطلاعات هويتي، مدرك و رشته تحصيلي) صورت گرفته است، پس از بررسي مدارك و تطبيق آن با شرايط... ادامه مطلب ...

كارت شركت در آزمون استخدامي نيروي قراردادي دانشگاه صنعتي شريف سال۱۳۹۶ منتشر شد
  رویداد

كارت شركت در آزمون استخدامي نيروي قراردادي دانشگاه صنعتي شريف سال۱۳۹۶ منتشر شد

  رویداد

برای ورود به سامانه دریافت كارت شركت در آزمون استخدامي نيروي قراردادي دانشگاه صنعتي شريف سال۱۳۹۶ به سایت سنجش مراجعه کنید.   دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی در اپلیکیشن کنکوق اپلیکیشن کنکوق چیست؟  ادامه مطلب ...