عدم اجرای قانون حذف کنکور توسط آموزش و پرورش پیگرد قانونی دارد
  خبر

عدم اجرای قانون حذف کنکور توسط آموزش و پرورش پیگرد قانونی دارد

  خبر

نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اظهار کرد: در صورتی که وزارت آموزش و پرورش نتواند قانون را در مورد مسئله حذف کنکور و برگزاری آزمون‌های استاندارد اجرایی کند، براساس آیین نامه مجلس این موضوع مورد رسیدگی قرار گرفته و اگر به تایید مجلس هم برسد جهت بررسی به قوه قضائیه و سایر مراجع... ادامه مطلب ...