بلاگ

۴۰ درصد دانشجویان در آمریکا فنی و حرفه ای هستند


  بلاگ
۴۰ درصد دانشجویان در آمریکا فنی و حرفه ای هستند

سرپرست دانشگاه فنی و حرفه ای گفت: در کشورهای دیگر بخش اعظم آموزش به آموزش های مهارتی اختصاص دارد. به عنوان مثال در کشور آمریکا ۴۰ درصد دانشجویان فنی و حرفه ای هستند. به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم صالحی عمران در مراسم معارفه خود به عنوان سرپرست دانشگاه فنی و حرفه ای که بعدازظهر امروز دوشنبه...



ادامه مطلب ...