ششمین دوره جشن فارغ التحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
  خبر

ششمین دوره جشن فارغ التحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

  خبر

ششمین دوره جشن فارغ التحصیلی دانش آموختگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات در سالن دکتر حسن حبیبی کتابخانه مرکزی برگزار شد. ادامه مطلب ...