آغاز مرحله تکمیل ظرفیت آزمون کاردانی به کارشناسی
  رویداد

آغاز مرحله تکمیل ظرفیت آزمون کاردانی به کارشناسی

  رویداد

مرحله تکمیل ظرفیت آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته در دانشگاه فنی و حرفه‌ای و مؤسسات آموزش عالـی غیرانتفاعی از اول آبان آغاز می شود. به گزارش خبرنگار مهر، تاریخ و نحوه شرکت در مرحله تکمیل ظرفیت پذیرش رشته های تحصیلی پذیرش صرفاً براساس سوابق تحصیلی (معدل کل دوره کاردانی) در دانشگاه فنی و حرفه‌ای و مؤسسات...  ادامه مطلب ...