آموزش علوم پزشکی باید انعطاف پذیر باشد
  خبر

آموزش علوم پزشکی باید انعطاف پذیر باشد

  خبر

معاون آموزشی وزارت بهداشت با تاکید بر اینکه آموزش علوم پزشکی باید انعطاف پذیر باشد و در جهت پاسخگویی به نیازهای جامعه حرکت کند، گفت: در این زمینه این بستر فراهم شده تا دانشگاهها برنامه 5 ساله خود برای تربیت نیروی انسانی را تدوین کنند و با بررسی اولیه ای که در معاونت آموزشی وزارت... ادامه مطلب ...