تمدید ثبت نام تکمیل ظرفیت دانشگاه فنی و حرفه ای در ۲ مقطع
  خبر

تمدید ثبت نام تکمیل ظرفیت دانشگاه فنی و حرفه ای در ۲ مقطع

  خبر

ثبت نام تکمیل ظرفیت کاردانی وکارشناسی ناپیوسته سال تحصیلی ۹۷-۹۶ دانشگاه فنی و حرفه ای تا ۱۵ بهمن ۹۶ تمدید شد. به گزارش خبرنگار مهر، ثبت نام تکمیل ظرفیت در مقاطع کاردانی وکارشناسی ناپیوسته سال تحصیلی ۹۷-۹۶ برای دانشکده های دانشگاه فنی و حرفه ای که تکمیل ظرفیت برای آنان پیش بینی و اعلام شده... ادامه مطلب ...