دایربودن مدارس شهر تهران در روز سه شنبه
  خبر

دایربودن مدارس شهر تهران در روز سه شنبه

  خبر

رئیس اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش شهر تهران از دایر بودن مدارس شهر تهران در روز سه شنبه 10 بهمن خبر داد. به گزارش ایسنا ، علیرضا راه پیما در این باره افزود: تمامی مدارس شهر تهران روز سه شنبه دایر بوده و به فعالیت عادی خود می پردازند. راه پیما... ادامه مطلب ...