نخستین سمپوزیوم کشوری آثار دانشجویی علوم اجتماعی برگزار می‌شود
  خبر

نخستین سمپوزیوم کشوری آثار دانشجویی علوم اجتماعی برگزار می‌شود

  خبر

نخستین سمپوزیوم کشوری آثار دانشجویی علوم اجتماعی به همت اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی علوم اجتماعی سراسر کشور اردیبهشت ماه سال 97 برگزار می‌شود. به گزارش ایسنا، اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی علوم اجتماعی سراسر کشور با کمک انجمن‌ علمی دانشجویی جامعه‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس در نظر دارد سمپوزیومی را برگزار کند که مخاطب آن نه اساتید هیئت علمی... ادامه مطلب ...