برگزاری آخرین آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE در سال 96
  رویداد

برگزاری آخرین آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE در سال 96

  رویداد

آخرین آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE امسال در تاریخ 5 بهمن 96 برگزار خواهد شد اطلاعات تکمیلی در سایت سازمان سنجش پزشکی موجود است.   برگزاری آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE در سال 97 آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE بهمن 96 دانلود نمونه سوالات آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت...  ادامه مطلب ...