بلاگ

زمان آزمون عملی و مصاحبه فرهنگی رشته موسیقی دانشگاه آزاد اعلام شد


  بلاگ
زمان آزمون عملی و مصاحبه فرهنگی رشته موسیقی دانشگاه آزاد اعلام شد

زمان آزمون عملی و مصاحبه فرهنگی رشته موسیقی دانشگاه آزاد در هر واحد دانشگاهی اعلام شد. به گزارش ایسنا، با توجه به برگزاری مصاحبه برای متقاضیان رشته موسیقی مقطع کارشناسی پیوسته در واحد تهران مرکزی داوطلبان باید برای انجام مصاحبه فرهنگی و آزمون عملی در موعد مقرر مطابق جدول ذیل به واحد دانشگاهی مراجعه کنند. نتیجه...ادامه مطلب ...