زمان آزمون و انتشار کارنامه آزمون دکتری 97
  رویداد

زمان آزمون و انتشار کارنامه آزمون دکتری 97

  رویداد

آزمون ورودی دوره دکتری (Ph.D) نیمه متمرکز سال ۹۷ برای پذیرش دانشجو در ۷ گروه و ۲۴۶ کدرشته امتحانی روز جمعه ۴ اسفندماه ۹۶ در حوزه های امتحانی مربوط در یک نوبت برگزار می شود. توکلی اظهار داشت: پس از برگزاری آزمون کارنامه ای شامل نمرات خام و تراز و سایر موارد مورد نیاز برای...  ادامه مطلب ...