انتشار دفترچه آزمون ارشد پزشکی از ۲۵ بهمن
  خبر

انتشار دفترچه آزمون ارشد پزشکی از ۲۵ بهمن

  خبر

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی با اشاره به زمان انتشار دفترچه و مهلت زمانی ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی سال ۹۷ گفت: ثبت نام در این آزمون از ۳۰ بهمن آغاز می شود. دکتر محمدحسین پورکاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ثبت نام برای آزمون کارشناسی ارشد رشته های گروه پزشکی ۹۷ از... ادامه مطلب ...