دستگاه های اجرایی آماده حذف کنکور نیستند
  خبر

دستگاه های اجرایی آماده حذف کنکور نیستند

  خبر

سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس گفت: مجلس درباره حذف کنکور قانون وضع کرده و زمینه را فراهم کرده اما این دستگاه های اجرایی و دولتی هستند که آمادگی لازم را ندارند. به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه این هفته زاویه با حضور کارشناسان به معضل کنکور و مسئله حذف آن پرداخت . حمایت میرزاده، سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و... ادامه مطلب ...