دانشگاه های خارجی مورد تایید وزارت بهداشت اعلام شدند
  خبر

دانشگاه های خارجی مورد تایید وزارت بهداشت اعلام شدند

  خبر

شورای عالی ارزشیابی مدارک دانش آموختگان خارج از کشور وزارت بهداشت فهرست دانشگاه های خارجی مورد تایید وزارت بهداشت در سال تحصیلی ۱۹-۲۰۱۸ را تصویب کرد. به گزارش خبرنگار مهر، بهره برداری از استانداردهای معتبر بین المللی در ارزیابی دانشگاههای خارجی و مدارک تحصیلی فارغ التحصیلان این دانشگاهها می تواند زمینه های ارتقای نظام سلامت کشور... ادامه مطلب ...

انتخاب محل آزمون جایابی دندانپزشکی دانش آموختگان خارج از کشور
  خبر

انتخاب محل آزمون جایابی دندانپزشکی دانش آموختگان خارج از کشور

  خبر

انتخاب محل آزمون جایابی دندانپزشکی دانش آموختگان خارج از کشور از تاریخ سه شنبه ۱۰ بهمن ۹۶  تا ساعت ٢٤ روز چهارشنبه ۱۱ بهمن فراهم شد. به گزارش ایسنا، داوطلبان شرکت کننده در سی و یکمین دوره آزمون جایابی دندانپزشکی دانش آموختگان خارج از کشور که مجاز به انتخاب محل بوده و در تاریخ مقرر موفق... ادامه مطلب ...

فرصت مجدد انتخاب محل آزمون جایابی دندانپزشکی دانش آموختگان خارج از کشور
  خبر

فرصت مجدد انتخاب محل آزمون جایابی دندانپزشکی دانش آموختگان خارج از کشور

  خبر

فرصت مجدد انتخاب محل آزمون جایابی دندانپزشکی دانش آموختگان خارج از کشور از تاریخ سه شنبه ۱۰ بهمن ۹۶ تا ساعت ٢٤ روز چهارشنبه ۱۱ بهمن فراهم شد. به گزارش ایسنا، داوطلبان شرکت کننده در سی و یکمین دوره آزمون جایابی دندانپزشکی دانش آموختگان خارج از کشور که مجاز به انتخاب محل بوده و در... ادامه مطلب ...

آزمون جایابی دانش آموختگان دندانپزشکی خارج کشور 2
  رویداد

آزمون جایابی دانش آموختگان دندانپزشکی خارج کشور 2

  رویداد

14 روز دیگر تا برگزاری آزمون جایابی دانش آموختگان دندانپزشکی خارج کشور 2 زمان باقیست… اطلاعات بیشتر در…  ادامه مطلب ...

یک ماه دیگر تا آزمون جایابی دانش آموختگان داروسازی خارج کشور 2
  رویداد

یک ماه دیگر تا آزمون جایابی دانش آموختگان داروسازی خارج کشور 2

  رویداد

یک ماه دیگر تا برگزاری آزمون جایابی دانش آموختگان داروسازی خارج کشور 2 زمان باقیست. برا اطلاعات بیشتر به سایت سنجش پزشکی مراجعه کنید.  ادامه مطلب ...

یک ماه دیگر تا آزمون جایابی دانش آموختگان دندانپزشکی خارج کشور 2
  رویداد

یک ماه دیگر تا آزمون جایابی دانش آموختگان دندانپزشکی خارج کشور 2

  رویداد

یک ماه دیگر تا برگزاری آزمون جایابی دانش آموختگاندندان پزشکیخارج کشور 2 زمان باقیست. برا اطلاعات بیشتر به سایت سنجش پزشکی مراجعه کنید.  ادامه مطلب ...

10 روز و یک ماه دیگر تا آزمون جایابی دانش آموختگان دندانپزشکی خارج کشور 2
  رویداد

10 روز و یک ماه دیگر تا آزمون جایابی دانش آموختگان دندانپزشکی خارج کشور 2

  رویداد

10 روز و یک ماه دیگر تا برگزاری آزمون جایابی دانش آموختگاندندان پزشکیخارج کشور 2 زمان باقیست. برا اطلاعات بیشتر به سایت سنجش پزشکی مراجعه کنید.  ادامه مطلب ...

10 روز و یک ماه دیگر تا آزمون جایابی دانش آموختگان داروسازی خارج کشور 2
  رویداد

10 روز و یک ماه دیگر تا آزمون جایابی دانش آموختگان داروسازی خارج کشور 2

  رویداد

10 روز و یک ماه دیگر تا برگزاری آزمون جایابی دانش آموختگان داروسازی خارج کشور 2 زمان باقیست. برا اطلاعات بیشتر به سایت سنجش پزشکی مراجعه کنید.  ادامه مطلب ...

15 روز دیگر تا آزمون جایابی دانش آموختگان داروسازی خارج کشور 2
  رویداد

15 روز دیگر تا آزمون جایابی دانش آموختگان داروسازی خارج کشور 2

  رویداد

15 روز دیگر تا برگزاری آزمون جایابی دانش آموختگان داروسازی خارج کشور 2 زمان باقیست. برا اطلاعات بیشتر به سایت سنجش پزشکی مراجعه کنید.  ادامه مطلب ...