اطلاعیه آزمون استخدامی قراردادی دانشگاه ملایر در سال 1396
  خبر

اطلاعیه آزمون استخدامی قراردادی دانشگاه ملایر در سال 1396

  خبر

دانشگاه ملایر برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود در چارچوب آئین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیات ‌علمی و براساس مجوز تاریخ 96/04/31 هیات ‌امناء دانشگاه، تعداد 5 نفر از افراد واجد شرایط را از طریق آزمون کتبی و مصاحبه عمومی و تخصصی و گزینش در سطح شهرستان ملایر به ‌صورت قراردادی (با پیش ‌شرط گذراندن سه... ادامه مطلب ...