همکاری دانشگاه‌های علامه و علوم انسانی مسکو برای راه‌اندازی ۴ رشته تحصیلی
  رویداد

همکاری دانشگاه‌های علامه و علوم انسانی مسکو برای راه‌اندازی ۴ رشته تحصیلی

  رویداد

رییس دانشگاه علامه طباطبایی از راه‌اندازی ۴ رشته تحصیلی با همکاری دانشگاه علوم انسانی دولتی مسکو در آینده نزدیک خبر داد.  ادامه مطلب ...