سرپرست دانشگاه هنر شیراز منصوب شد
  خبر

سرپرست دانشگاه هنر شیراز منصوب شد

  خبر

دکتر منصور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در حکمی دکتر محمدرضا مغاره را به سمت “سرپرست دانشگاه هنر شیراز” منصوب کرد. به گزارش ایسنا، در حکم انتصاب دکتر مغاره آمده است: “با عنایت به مراتب تعهد، تخصص و تجارب جناب عالی، به موجب این حکم به سمت سرپرست دانشگاه هنر شیراز منصوب می شوید.... ادامه مطلب ...