تبادل دانشجویان ایرانی با دانشگاه های بزرگ روسیه در سال 96 افزایش می یابد
  رویداد

تبادل دانشجویان ایرانی با دانشگاه های بزرگ روسیه در سال 96 افزایش می یابد

  رویداد

رئیس دانشگاه تهران با بیان اینکه تبادل دانشجویان ایرانی با دانشگاه های بزرگ کشور روسیه در آینده بیشتر خواهد شد، گفت: علاوه بر افزایش برگزاری دوره های مشترک علمی در حوزه های مشخصی نیز تبادل استاد و دانشجو خواهیم داشت.  ادامه مطلب ...

توافق دانشگاه تهران و دانشگاه دولتی مسکو برای گسترش همکاری ها
  رویداد

توافق دانشگاه تهران و دانشگاه دولتی مسکو برای گسترش همکاری ها

  رویداد

دانشگاه تهران و دانشگاه دولتی «لومونوسوف» مسکو که بزرگترین دانشگاه روسیه است، توافقی در زمینه گسترش همکاری های دوجانبه امضا کردند.  ادامه مطلب ...