بلاگ

دانشگاه اصفهان دانشجوی میهمان و انتقالی نمی پذیرد


  بلاگ
دانشگاه اصفهان دانشجوی میهمان و انتقالی نمی پذیرد

دانشگاه اصفهان اعلام کرد: این دانشگاه از قبول هرگونه درخواست میهمانی و انتقال دانشجویان در نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۹۶ باتوجه به کمبود فضای آموزشی معذور است. به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاه اصفهان، خطاب به دانشجویان متقاضی میهمان و انتقال به دانشگاه اصفهان اعلام کرد: به استناد آیین نامه میهمانی و انتقال وزارت علوم، تحقیقات و...



ادامه مطلب ...

دانشگاه اصفهان دانشجوی میهمان و انتقالی در سال تحصیلی ۹۷-۹۶ نمی پذیرد
  رویداد

دانشگاه اصفهان دانشجوی میهمان و انتقالی در سال تحصیلی ۹۷-۹۶ نمی پذیرد

  رویداد

دانشگاه اصفهان اعلام کرد: این دانشگاه از قبول هرگونه درخواست میهمانی و انتقال دانشجویان در نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۹۶ باتوجه به کمبود فضای آموزشی معذور است. به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاه اصفهان، خطاب به دانشجویان متقاضی میهمان و انتقال به دانشگاه اصفهان اعلام کرد: به استناد آیین نامه میهمانی و انتقال وزارت علوم، تحقیقات و...  ادامه مطلب ...