استخدام جدید نیروی دریایی ارتش در سال ۹۶
  رویداد

استخدام جدید نیروی دریایی ارتش در سال ۹۶

  رویداد

نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران افسر پیمانی (پنج ساله)،کارمند پیمانی (شش ساله) و کارمند رسمی در رشته‌های بهداشتی، فنی، درمانی می پذیرد. اطلاعات بیشتر در…  ادامه مطلب ...