مقاوم نبودن خوابگاه های دانشگاه امیرکبیر برابر زلزله های بزرگ
  خبر

مقاوم نبودن خوابگاه های دانشگاه امیرکبیر برابر زلزله های بزرگ

  خبر

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: ساختمان های خوابگاهی این دانشگاه بسیار قدیمی است و به احتمال زیاد برخی از ساختمان های خوابگاهی در مقابل زلزله های خیلی بالا مقاوم نیست. احمد معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ساختمان های خوابگاهی این دانشگاه بسیار قدیمی است و به احتمال زیاد برخی از ساختمان های خوابگاهی در مقابل... ادامه مطلب ...