تعداد شرکت‌کنندگان آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال ۹۶
  رویداد

تعداد شرکت‌کنندگان آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال ۹۶

  رویداد

تعداد شرکت کنندگان آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال ۹۶ اعلام شد. در آزمون وکالت سال ۹۶، ۷۶۲۱۱ نفر شرکت کردند که از این تعداد ۳۵ هزار و ۴۹۹ نفر زن و ۴۰ هزار و ۷۱۲ نفر مرد می باشند. بیشترین ثبت نام کننده در آزمون وکالت سال ۹۶ را کانون مرکز با تعداد ۲۶۲۰۰ نفر...  ادامه مطلب ...