اهداف ارتقای ۱۰ دانشگاه و پژوهشگاه برتر کشور به تراز بین المللی
  خبر

اهداف ارتقای ۱۰ دانشگاه و پژوهشگاه برتر کشور به تراز بین المللی

  خبر

معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ، ارتقای جایگاه ایران در نظام علم و فناوری دنیا، افزایش رقابت دانشگاههای کشور در سطح بین المللی، حرکت دانشگاهها از دانشگاه پژوهش محور به جامعه محور و افزایش اثرگذاری اقتصادی و اجتماعی نظام علم و فناوری را از مهمترین اهداف پروژه ارتقای ۱۰ دانشگاه و پژوهشگاه برتر... ادامه مطلب ...