جزئیات نحوه تحصیل رایگان معلولان در دانشگاه آزاد اعلام شد
  خبر

جزئیات نحوه تحصیل رایگان معلولان در دانشگاه آزاد اعلام شد

  خبر

معاون امور مجلس دانشگاه آزاد از تحصیل رایگان معلولان در این دانشگاه براساس لایحه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت خبر داد. به گزارش ایسنا، دکتر علیرضا منادی با تاکید بر لزوم حمایت از معلولان، گفت: خوشبختانه دولت همواره به فکر حمایت از معلولان که افرادی کارآمد و مفید برای جامعه هستند، بوده است. در... ادامه مطلب ...