هیچ دانشجویی به دلیل تجمعات اخیر در بازداشت نیست
  خبر

هیچ دانشجویی به دلیل تجمعات اخیر در بازداشت نیست

  خبر

معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم گفت: تمام دانشجویان بازداشتی تجمعات اخیر آزاد شده اند و دانشجویی به دلیل تجمعات اخیر در بازداشت نمانده است. غلامرضا غفاری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره دانشجویان بازداشتی تجمعات اخیر افزود: تمام دانشجویان بازداشتی تجمعات اخیر آزاد شده اند و هیچ دانشجویی در بازداشت حضور ندارد. وی درباره... ادامه مطلب ...