جزئیات بورس تحصیلی خارج برای سال تحصیلی ۹۷ – ۹۶ اعلام شد
  رویداد

جزئیات بورس تحصیلی خارج برای سال تحصیلی ۹۷ – ۹۶ اعلام شد

  رویداد

به گزارش حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان؛ شرایط اختصاصی ویژه بورس خارج از کشور برای سال تحصیلی ۹۷ – ۹۶ اعلام شد. اطلاعات بیشتر…  ادامه مطلب ...

جزئیات بورس تحصیلی خارج برای سال تحصیلی ۹۷ – ۹۶ اعلام شد
  رویداد

جزئیات بورس تحصیلی خارج برای سال تحصیلی ۹۷ – ۹۶ اعلام شد

  رویداد

شرایط اختصاصی ویژه بورس خارج از کشور برای سال تحصیلی ۹۷ – ۹۶ اعلام شد. به گزارش حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان؛ شرایط اختصاصی ویژه بورس خارج از کشور برای سال تحصیلی ۹۷ – ۹۶ اعلام شد. بر اساس شرایط اختصاصی ویژه بورس خارج از کشور برای سال تحصیلی ۹۷ – ۹۶، حداقل میانگین (معدل) نمره‌های دروس...  ادامه مطلب ...